Związki

Jak się nie dać się oszukać osobie poznanej w sieci?

Osoba poznana na portalu randkowym wcale nie musi być tym, za kogo się podaje. Warto poznać środki ostrożności, które pozwolą nam uchronić się przed oszustami, liczącymi na naszą łatwowierność.

Jak uchronić się przed oszustem?

Przesłanie zdjęcia czy rozmowa telefoniczna to nie wszystko – nie mamy pewności, kto siedzi po drugiej stronie monitora. Często już w samej rozmowie osoby podające się za kogoś innego mogą się czymś ujawnić, choćby myląc pewne fakty.

Do myślenia powinny nam również dać sytuacje, w których osoba poznana na portalu randkowym pyta nas o dane osobowe, numer PESEL czy serię lub numer dowodu osobistego. Może chodzić o wyłudzenie danych, które posłużą np. do wzięcia pożyczki. Nie powinno się również podawać adresu zamieszkania czy innych informacji, które przez nieuczciwą osobę mogą być przeciwko nam wykorzystane.

Najlepiej jest postępować z dużą dozą ostrożności – nawet jeśli z kimś świetnie nam się rozmawia to nie znaczy, że mamy takiemu komuś bezgranicznie zaufać. Zaufanie można budować nie na samej rozmowie, ale na spotkaniach i wspólnym spędzaniu czasu, a to wymaga zaangażowania obu stron.